Selecteer een pagina

Nieuws

AAACollect waarborgt continuïteit tijdens Coronacrisis

Woerden 20 maart 2020 – Inmiddels is het wel duidelijk dat het Coronavirus direct effect heeft op onze maatschappij, onze gezondheid, gezinsleven en werkzaamheden. Via deze mailing willen wij op de hoogte stellen van de maatregelen die AAACollect heeft genomen. Wij kunnen u geruststellen dat AAACollect veilig en als team werkt aan de continuïteit van de dienstverlening.

Wij volgen te allen tijde de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. Sinds begin maart hebben wij ons pandemie scenario geactiveerd en werken onze medewerkers thuis. Op kantoor werken we met een noodbezetting. Wij ontvangen op kantoor, als niet noodzakelijk, geen klanten of leveranciers en andere gasten. Geplande afspraken op ons kantoor of extern worden in overleg verzet, telefonisch of met andere digitale middelen afgehandeld. Waarmee we de gezondheid van onze medewerkers, hun families en onze relaties beschermen tegen het Coronavirus.

Onze medewerkers werken middels een beveiligde internetverbinding thuis. Onze Cloud diensten draaien door, we bewaken dat de processen goed werken. Wij kunnen u dan ook informeren dat onze service en dienstverlening gecontinueerd wordt zoals u van ons gewend bent.

Mocht u vragen hebben m.b.t. onze dienstverlening dan kunt een e-mail sturen naar info@stream-incasso.nl. Anders zijn wij ook telefonisch bereikbaar op het nummer 088-0159572 (op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur).

Graag maken we u attent op de mogelijkheden om van onze service+ dienstverlening gebruik te maken. Wij zorgen ervoor dat de dialoog met uw debiteur blijft bestaan en samen een oplossing vinden voor het betalen van de factuur in deze roerige tijd.

Vragen m.b.t. deze mailing kunt u sturen aan Marco van Katwijk (marco@stream-incasso.nl).

Al bovengenoemde maatregelen blijven van kracht tot nader bericht.

Via deze weg willen wij u sterkte wensen en goede gezondheid voor in de aankomende tijd. Wij ontvangen u na deze crisis graag weer in goede gezondheid op ons kantoor.

Met vriendelijke groet,

Het AAACollect-team
Directie en medewerkers.